De Basis
De basis, dat vormt onze opleiding Middelbaar Veiligheidskundige al voor veel arbo-professionals.
In de afgelopen jaren hebben wij met veel succes al vele veiligheidskundigen mogen opleiden.
Zij zijn werkzaam in diverse branches en in verschillende functies.

Arbeidsveiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven.

Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden, of zal er iemand opgeleid moeten worden. Een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er)  kan als adviseur de directie bijstaan om het veiligheids- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven.

mvk.jpg

Doel van de opleiding MVK is het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arbo aspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de deelnemer deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij / zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Doelgroep: Projectveiligheidskundigen, arbo adviseurs, KAM coördinatoren, etc.

Vooropleiding: Technisch of algemeen MBO-niveau. Ontheffing van deze eis is mogelijk wanneer de werkgever schriftelijk verklaart dat de betrokken werknemer drie jaar aantoonbare ervaring heeft met veiligheid.

De opleiding is opgebouwd uit 6 modulen. Elke module omvat een deel zelfstudie en een gezamenlijk opleidingsdeel. De studiebelasting is als volgt verdeeld:

 • Zelfstudie
 • Gezamenlijke opleiding
 • Studie opdrachten
 • Eindopdracht

De volgende modules worden behandeld:

 • Introductie: Elkaar en de cursusbegeleider leren kennen, waarna het profiel en werkveld van de MVK-er zal worden verkend. Taken en positie van de veiligheidskundige.
 • Wetgeving: Leren omgaan met de wet- en regelgeving, welke een directe en indirecte invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers.
 • Veiligheid: Leren omgaan met de begrippen Risico- Inventarisatie en  –Evaluatie, plan van aanpak, bedrijfshulpverlening en andere relevante werkgebieden.
 • Arbeidshygiëne: De MVK-er werkt niet alleen in het werkveld arbeidsomstandigheden en daarom gaan we in deze module het werkveld van de arbeidshygiëne verkennen.
 • Welzijn, ergonomie en organisatie: Nadat we de harde werkvelden hebben gehad gaan we kijken naar het werkgebied van de Arbeids- en Organisatie deskundige.
 • Risicobeheersing: In deze module nemen we een kijkje in de verschillende grote branches als de procesindustrie, hout- en metaalbewerking en laboratoria.
 • Arbomanagement: Veel bedrijven willen tegenwoordig gecertificeerd worden en in deze module nemen we aan de hand van een ervaren deskundige een kijkje in de keuken van het auditeren van managementsystemen.
 • Scriptie: Elke deelnemer sluit de opleiding af met het opstellen van een scriptie over een veiligheidskundig onderwerp naar eigen keuze. De scriptie verdediging geeft de deelnemer de gelegenheid te laten zien wat hij/zij onderzocht heeft tegenover een commissie en vragen van deze commissie te beantwoorden.

Bij de opleiding worden de volgende materialen verstrekt:

 • Opleidingsboeken MVK
 • Praktijkgids Arbeidsveiligheid
 • Diverse uitreikstukken tijdens de opleiding

De opleiding wordt afgesloten door een examen en een eindopdracht. Het diploma Middelbaar Veiligheidskundige van Arbode Academy is SKO erkend.

Kosten bedragen €4.999,- ex BTW all-in. Geen extra bijkomende kosten dus. Gespreid betalen is mogelijk.

Vraag hier de brochure aan