De Verdieping
Een leven lang leren. Dat geldt ook voor de arbo-professional. De stand der techniek en wetgeving is continu aan verandering onderhevig. Dus kennis op blijven doen is een must. Daarnaast zijn gecertificeerde hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten verplicht om voor het in stand houden van de certificering SKO-punten te vergaren. Arbode Academy biedt de broodnodige verdieping.
asbest

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Worden regels overtreden, dan volgen er fikse boetes.

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer beoordelen welke stappen moeten worden ondernomen als er mogelijk sprake is van aanwezigheid van asbest tot verwijderen van asbest.

Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.
Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Wat is asbest?

 • Verschillende soorten en toepassingen
 • Herkennen van asbest
 • Gezondheidsrisico’s.

Wetgeving

Bespreking van de verschillende wetgeving ondergebracht bij I&M en SZW en daarin de laatste wijzigingen:

 • Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Productenbesluit
 • Arbeidsomstandighedenwet/arbeidsomstandighedenbesluit
 • Bouwbesluit 2012
 • NEN normen (o.a. NEN 2991, NEN 2939, NEN 2990, NEN 5707)
 • SCi 548 SCi 547

Asbestinventarisatie

Uitleg hoe een inventarisatierapport te beoordelen/gebruiken in de praktijk. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Type asbestinventarisatierapport (Type A/B/0/G).
 • Risicoklassen, bespreken van de indeling (klasse 1,2 en 3) en de consequenties voor de werkwijze bij de asbestverwijdering.
 • Hoe om te gaan met onverwacht asbest
 • Uitleg handleiding SMA-rt

Asbest saneren

De verschillende vormen van saneringen bespreken:

 • Voorbereiding (benodigde papieren, welke op locatie aanwezig dienen te zijn)
 • Buitensanering
 • Werken in containment (bespreking apparatuur)
 • Waar op te letten bij het houden van toezicht
 • Calamiteiten

Bij Hobéon SKO worden SKO-punten aangevraagd.

Kosten bedragen €890,- ex BTW inclusief catering, lesmateriaal en certificaat van deelname.