De Verdieping
Een leven lang leren. Dat geldt ook voor de arbo-professional. De stand der techniek en wetgeving is continu aan verandering onderhevig. Dus kennis op blijven doen is een must. Daarnaast zijn gecertificeerde hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten verplicht om voor het in stand houden van de certificering SKO-punten te vergaren. Arbode Academy biedt de broodnodige verdieping.
hazop

HAZardous Operability study of HAZOP is de industrie standard voor het in kaart brengen en evalueren van risico’s van processen met gevaarlijke stoffen. Voor BRZO bedrijven is dit een wettelijke verplichting en ook anderen gebruiken deze best practice. HAZOP is een zeer gestructureerde techniek die gedisciplineerd dient te worden uitgevoerd door een multidisciplinair team, meestal onder leiding van een HAZOP voorzitter en een scribe.

In de tweedaagse opleiding HAZOP worden de beginselen van de techniek bijgebracht en komt de deelnemer op een dusdanig niveau dat hij goed aan een HAZOP sessie kan deelnemen en er aan kan bijdragen.

De belangrijke aspecten in de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging komen uitvoerig aan bod, alsmede een aantal workshops, zodat deelnemers hands-on ervaring krijgen met de “guide words”, node selectie en P&ID.

Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.

Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00.

Bij Hobéon SKO worden SKO-punten aangevraagd.

Kosten bedragen €890,- ex BTW inclusief catering, lesmateriaal en certificaat van deelname.