De Verdieping
Een leven lang leren. Dat geldt ook voor de arbo-professional. De stand der techniek en wetgeving is continu aan verandering onderhevig. Dus kennis op blijven doen is een must. Daarnaast zijn gecertificeerde hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten verplicht om voor het in stand houden van de certificering SKO-punten te vergaren. Arbode Academy biedt de broodnodige verdieping.
atex

De werkgever is verplicht de explosierisico's te beoordelen op grond van de ATEX 153 Richtlijn (1999/92/EG), opgenomen in het Arbobesluit.

Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. Een poeder, gas, nevel of damp kan, gemend met zuurstof uit de lucht, een explosieve atmosfeer vormen. Explosies kunnen een groot gevaar opleveren voor werknemers door:

  • vuur (steekvlam of vlamfront)
  • druk
  • rondvliegende brokstukken
  • giftige stoffen die vrij kunnen komen bij een explosie
  • het verdwijnen van de zuurstof in een ruimte

In deze twee daagse ATEX opleiding voor mensen uit de arbopraktijk wordt de wetgeving uitgelegd op een praktische manier. Eigenschappen van gevaarlijke stoffen en mogelijke lekkages vormen de basis voor zonering. De deelnemer wordt opgeleid om explosiegevaar te herkennen, zelfstandig een zonering te kunnen uitvoeren en deze vast te leggen in een explosie veiligheidsdocument.

Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.

Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00.

Bij Hobéon SKO worden SKO-punten aangevraagd.

 

Kosten bedragen €890,- ex BTW inclusief catering, lesmateriaal en certificaat van deelname.