De Verdieping
Een leven lang leren. Dat geldt ook voor de arbo-professional. De stand der techniek en wetgeving is continu aan verandering onderhevig. Dus kennis op blijven doen is een must. Daarnaast zijn gecertificeerde hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten verplicht om voor het in stand houden van de certificering SKO-punten te vergaren. Arbode Academy biedt de broodnodige verdieping.

Een goed managementsysteem is de basis voor elke organisatie om risico's te beheersen en om incidenten te voorkomen. Er zijn verschillende systemen beschikbaar, ieder met zijn eigen specifieke eigenschappen. Echter bevatten deze systemen allemaal dezelfde kritische onderdelen zoals leiderschap, draagvlak onder medewerkers, incidentonderzoek en het omgaan met risico´s. Deze onderwerpen komen in de opleiding Process Safety Competence onder andere aan bod.

De opleiding onderscheidt zich door een praktijkgerichte aanpak en de nadruk op recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Tijdens de opleiding worden dan ook verschillende praktijksituaties besproken, waardoor het geleerde direct kan worden toegepast in de praktijk. Daarnaast worden best practices aangevuld met specifieke implementatietips en handige worksheets (voor o.a. HAZOP, MOC, Risico Matrix & Incident onderzoek).

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:procesveiligheid

 • Procesrisico’s herkennen, evalueren en beheersen met behulp van beschikbare technieken (zoals HAZOP)
 • Het PSM (=Process Safety Management) in een organisatie evalueren en optimaliseren
 • “Best practices” toepassen op de essentiële PSM elementen
 • Omgaan met wettelijke eisen en “compliance” zeker stellen
 • Begrijpen wat een goede PSM cultuur is en hoe die in een organisatie gerealiseerd kan worden.

Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig

Het programma bestaat uit 5 trainingsdagen, van 09.00 h tot 17.00

Dag 1 - Process Safety Management (PSM) Systeem

 • Historisch perspectief en de essentiële elementen van het PSM systeem
 • De relatie met ISO 9001, 14001, 50001 en OHSAS 18001
 • Organisatie aspecten met duidelijke rollen & verantwoordelijkheden
 • Workshop “Anatomy of a disaster”
 • Procesveiligheid meten, TIER-classificatie en API-754 standard
 • ‘Leading & Lagging’ indicatoren, opstellen van zinvolle Performance Indicatoren (SMART KPI’s)

Dag 2 - Wetgeving & compliance

 • Seveso directive, BRZO regelgeving en het Veiligheid Beheer Systeem
 • Veiligheidsrapport (VR) & Milieu vergunning
 • ATEX: praktische implementatie handleiding, elektrische & mechanische aspecten, opstellen EVD
 • Introductie Pressure Equipment Directive (PED)
 • Ondergrondse leidingen: BEVB regelgeving
 • Tankopslag na Buncefield: PGS 29 relevante aanpassingen
 • ‘Industrial Hygiene’ blootstelling aan chemicaliën: REACH, MSDS, ADR
 • Arbo regelgeving en RI&E

Dag 3 - Proces risico’s Analyseren & Beheersen

 • Intrinsieke risico’s: van run away reacties tot BLEVE
 • Risico definitie, Risico Matrix, acceptatie criteria, ALARP principe
 • Barrière denken en het ‘Swiss cheese’ model; richtlijnen voor de kwaliteit van barrières
 • Proces veiligheid analyse technieken waaronder een HAZOP workshop
 • Layers of Protection Analysis: LOPA
 • Instrumentele beveiligingen: Safety Integrity Level (SIL)
 • QRA en modelleren van risico’s met programma’s zoals Safeti-nl & PHAST
 • Specifieke procesgevaren uit de chemische en oil & gas industrie

Dag 4 - Mechanische integriteit

 • Specifieke gevaren van veel voorkomende unit operaties: Destillatie, Warmtewisselaars, Opslagtanks, Reactoren, Flare
 • Inherently Safer Design principes
 • Management of Change: MOC & PSSR in de praktijk
 • Mechanische Integriteit en opzet inspectie (IVG status, KVI)
 • Materiaal keuze, corrosie mechanismen
 • Drukbeveiligingen (Reliefs, Safeties, Breather valves)
 • Onderhoud filosofie: Risk Based Maintenance
 • Turn Around management en Contractor management

Dag 5 - Noodplannen, Incident & Cultuur

 • Brandscenario’s, operationele noodplannen en NFPA richtlijn
 • Incidentonderzoek: technieken als Tripod & Root Cause Analysis, workshop: opstellen foutenboom
 • Auditeren en sluiten van de Deming cirkel
 • Procesveiligheidscultuur: de theorie en hoe deze te creëren in de praktijk
 • Toets en certificering

De opleiding wordt afgesloten met een toets en certificaat. Door Hobéon SKO wordt de opleiding met 5 SKO-punten gewaardeerd.

Kosten bedragen €1.900,- ex BTW inclusief catering en lesmateriaal.