De Verdieping
Een leven lang leren. Dat geldt ook voor de arbo-professional. De stand der techniek en wetgeving is continu aan verandering onderhevig. Dus kennis op blijven doen is een must. Daarnaast zijn gecertificeerde hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten verplicht om voor het in stand houden van de certificering SKO-punten te vergaren. Arbode Academy biedt de broodnodige verdieping.

Layers Of Protection Analysis (LOPA) is een moderne techniek om de risico’s van gevaarlijke processen tot een acceptabel niveau terug te kunnen brengen. Het maakt gebruik van het barrière denken en zgn Swiss Cheese model. Hierin wordt een scenario opgesteld waarin onafhankelijke maatregelen aangebracht worden. Dit wordt op een semi kwantitatieve manier gebruikt waarbij de orde van grootte van de faalkansen in kaart worden gebracht. Hiervoor kunnen industrieel geaccepteerde tabellen gebruikt worden.

lopa

In de tweedaagse opleiding LOPA leert u de theorie vanuit praktijk voorbeelden samen met een stimulerende coach die 25 jaar ervaring heeft in de proces industrie.  Resultaat zal zijn dat LOPA begrepen wordt en dat de deelnemer na de opleding kan aansluiten bij het team dat de LOPA analyse uitvoert.

Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.

Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00.

Bij Hobéon SKO worden SKO-punten aangevraagd.

 

Kosten bedragen €890,- ex BTW inclusief catering, lesmateriaal en certificaat van deelname.