De Verdieping
Een leven lang leren. Dat geldt ook voor de arbo-professional. De stand der techniek en wetgeving is continu aan verandering onderhevig. Dus kennis op blijven doen is een must. Daarnaast zijn gecertificeerde hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten verplicht om voor het in stand houden van de certificering SKO-punten te vergaren. Arbode Academy biedt de broodnodige verdieping.

Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van betaalde arbeid. Dat kan zijn in een bedrijf, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werk aan de weg, bruggen, op het water, etc. Sommige ongevallen zijn zo ernstig dat het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt zoals amputatie of blindheid, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Voor deze ongevallen gelden specifieke verplichtingen.

Feiten en cijfers:

 • In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven.
 • Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag dus.
 • Eenderde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken.
 • Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week.

Na het volgen van deze opleiding ongevallenonderzoek kan de deelnemer zelfstandig een onderzoek verrichten naar de oorzaak van een ongeval.

Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.

Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00

De volgende onderwerpen worden behandeld:

ongevallenonderzoek

Dag 1:

 • Inleiding met cijfers en filmmateriaal;
 • Definities;
 • Feitenonderzoek;
 • Oefenen feitenonderzoek aan de hand van casus.

Dag 2:

 • Methodieken ongevallenanalyse;
 • Oefenen ongevallenanalyse;
 • Het treffen van preventieve maatregelen met casus;
 • Registratie en trendanalyse.

Bij Hobéon SKO worden SKO-punten aangevraagd.

Kosten bedragen €890,- ex BTW inclusief catering, lesmateriaal en certificaat van deelname.