De Verdieping
Een leven lang leren. Dat geldt ook voor de arbo-professional. De stand der techniek en wetgeving is continu aan verandering onderhevig. Dus kennis op blijven doen is een must. Daarnaast zijn gecertificeerde hoger veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten verplicht om voor het in stand houden van de certificering SKO-punten te vergaren. Arbode Academy biedt de broodnodige verdieping.

De opleiding 'praktische laserveiligheid' leidt op tot Laser Safety Officer en is bedoeld voor mensen die toezicht (gaan) houden op het veilig werken met lasertoepassingen binnen een organisatie (verantwoordelijk laserwerkers of 'laser safety officers') en vanuit dat oogpunt mede betrokken zijn bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze opleiding is opgesteld naar de 'leidraad voor niveaus van geschiktheid vereist in laserveiligheid', NPR-CLC/TR 50448:2005. 

Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.

Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00

laserveiligheidDe volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De veelzijdige laser
  • Introductie laserveiligheidsmanagement
  • Wet- en regelgeving
  • Bundel-gerelateerde risico's
  • Overige risico's
  • Meten aan laserbundels
  • Praktische laserveiligheid
  • Rekenen aan laserbundels
  • Laserveiligheidsmaatregelen
  • Risico-inventarisatie & evaluatie

De opleiding wordt afgesloten met een examen en diploma. Door Hobéon SKO wordt de opleiding met 2 SKO-punten gewaardeerd.

Kosten bedragen €990,- ex BTW inclusief examen, diploma, catering en lesmateriaal.