Nieuwsberichten

Gecertificeerde arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen gaan niet altijd juist om met het onderwerp “asbest”. Dit blijkt uit een mailing van Hobéon SKO.

“Er komen de laatste tijd klachten bij Hobéon SKO binnen over certificaathouders. Deze klachten hebben vooral betrekking op het werken met asbest en/of asbesthoudende producten. Voor het hanteren van asbest en/of asbesthoudende producten zijn regels vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Inspectie SZW houdt al een poosje streng toezicht op deze regels. Certificaathouders hebben bijvoorbeeld een verkeerde risicoklasse aangegeven of hun onderzoek niet goed gedocumenteerd, wat heeft geleid tot een klacht door Inspectie SZW. Wij dringen er daarom op aan dat u werkzaamheden rondom asbest en/of asbesthoudende producten zeer zorgvuldig (naar de letter van de wet) uitvoert en goed documenteert.”

Arbode Academy start in november en januari  een tweedaagse opleiding over asbest, speciaal voor arbo-professionals. U kunt zich nog inschrijven.

De opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) bestaat al sinds lange tijd. Doel van de opleiding MVK is het vergaren van kennis en inzicht over veiligheids- en arbo aspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de deelnemer deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij / zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

In 2015 had 5,1 procent van de werknemers die metaalarbeider of machinemonteur zijn en 4,8 procent van de bouwarbeiders een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers was dat 1,4 procent.

Eind 2015 voerden TNO en CBS de elfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Bijna 46.000 werknemers deden mee aan het onderzoek.

TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW.

De arbeidsomstandighedenwetgeving is in de afgelopen jaren minder concreet van inhoud geworden. Steeds minder middelvoorschriften en steeds meer doelvoorschriften. Van “deze weg moet je bewandelen” naar “daar moet je naar toe, zie maar op welke manier”.

De Basis, De Specialisatie en De Verdieping voor arbo-professionals.

Vandaag zijn we officieel van start: Arbode Academy. Arbode Academy is dé opleider voor beginnende en ervaren veiligheidskundigen en andere arbo-professionals in Nederland.