Nieuwsberichten

De arbeidsomstandighedenwetgeving is in de afgelopen jaren minder concreet van inhoud geworden. Steeds minder middelvoorschriften en steeds meer doelvoorschriften. Van “deze weg moet je bewandelen” naar “daar moet je naar toe, zie maar op welke manier”.

Goed voorbeeld is het onderwerp bedrijfshulpverlening. Werd voorheen nog invulling gegeven aan opleiding, periodiciteit van herhalingstrainingen en het aantal bedrijfshulpverleners, nu zegt artikel 15, lid 3  Arbowet: “De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen”. Tsja, niet echt duidelijk. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de adviesvaardigheden van de arbo-professional. Maatwerk is het devies.

Arbocatalogi geven de arbo-professional richting aan de wijze waarop een doel kan worden bereikt. Via deze link een overzicht.

TIP: kijk ook eens naar de Basis Inspectie Modules (BIM) van I-SZW. Die geven aan hoe I-SZW voor verschillende onderwerpen de arbowet interpreteert.