Nieuwsberichten

Gecertificeerde arbeidshygiënisten en hoger veiligheidskundigen gaan niet altijd juist om met het onderwerp “asbest”. Dit blijkt uit een mailing van Hobéon SKO.

“Er komen de laatste tijd klachten bij Hobéon SKO binnen over certificaathouders. Deze klachten hebben vooral betrekking op het werken met asbest en/of asbesthoudende producten. Voor het hanteren van asbest en/of asbesthoudende producten zijn regels vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Inspectie SZW houdt al een poosje streng toezicht op deze regels. Certificaathouders hebben bijvoorbeeld een verkeerde risicoklasse aangegeven of hun onderzoek niet goed gedocumenteerd, wat heeft geleid tot een klacht door Inspectie SZW. Wij dringen er daarom op aan dat u werkzaamheden rondom asbest en/of asbesthoudende producten zeer zorgvuldig (naar de letter van de wet) uitvoert en goed documenteert.”

Arbode Academy start in november en januari  een tweedaagse opleiding over asbest, speciaal voor arbo-professionals. U kunt zich nog inschrijven.